Az oldal betöltése...

Támogatás

Kezdőlap / Támogatás

Kölcsönfelvevő neve: Stylo ÉpGép Kft.

Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B

Szerződött hitel összege: 149.990.000 Ft

Forgóeszköz finanszírozás rövid tartalmának bemutatása:

A Stylo ÉpGép Kft. a GINOP-8.3.5-18/B konstrukció keretében 149,99 millió forint visszatérítendő támogatást kapott a 2023.01.01. és 2023.12.31. között felmerülő működési költségeinek finanszírozása érdekében. A vállalkozás a kamattámogatott hitelt az alapanyagok folyamatos és megfelelő minőségű rendelkezésre állására és a vállalkozás működéséhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására kívánja fordítani, mely forrás a zavartalan likvid működést hivatott támogatni.


Kedvezményezett neve: Stylo ÉpGép Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

PProjekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Stylo-ÉpGép Kft. nyíregyházi székhelyére

Támogatás összege: 4 783 350 Ft

Támogatás mértéke: 55 %

Tényleges befejezés dátuma: 2021. február 9.

Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-03012

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása felhívás keretében a Stylo ÉpGép Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. napelemes rendszer telepítését valósította meg. A projekt eredményeképpen a villamos energia fogyasztás jelentős része megújuló energiaforrás felhasználásával kerül kiváltásra. A fejlesztés eredményeként egy 29,88 kW névleges AC teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése valósult meg energiahatékonyság növelése céljából. A fejlesztés eredményeként 83 db CanadianSolar CS3L-360W típusú napelem telepítésével egyidejűleg 1 db SolarEdge SE25K típusú inverter valamint 83 db P801 teljesítmény optimalizáló beépítése is megtörtént. A megvalósult fejlesztés révén a vállalat teljes termelési folyamatának költséghatékonysága növekedett, jövedelmezősége javult. A beruházás egyszerre szolgálta a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés illetve a cég működési költségeihez kötődő terheinek enyhítését.


Kedvezményezett neve: Stylo ÉpGép Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

PProjekt címe: Munkavállalók képzése a Stylo ÉpGép Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. munkavállalóinak

Támogatás összege: 10 313 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Tényleges befejezés dátuma: 2019. május 16.

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00581

Megvalósítás helyszíne:

A Stylo ÉpGép Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 10 313 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez „Munkahelyi képzések támogatása mikor-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című Felhívásra benyújtott „Munkavállalók képzése a Stylo ÉpGép Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. munkavállalóinak ” című, GINOP-6.1.6-17-2018-00581 számú támogatási kérelem keretében.

A projekt megvalósításával a fő célunk, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növeljük a vállalkozás versenyképessége, a dolgozók rugalmassága és a képzéselérési arány javul, és a munkavállalók tudása. A munkavállalókat ösztönözzük a tudásuk folyamatos fejlesztésére.

Megvalósuló képzéseink:

  • Digitális alapkompetenciák fejlesztése a vállalatirányítási rendszerek részfeladatainak hatékony elvégzéséhez, távoktatással 155 órában – 14 fő
  • IPAR 4.0 megoldások vállalatirányítási rendszerek alkalmazásához távoktatással - 1 fő
  • Lean alapok tréning - 1 fő

Kedvezményezett neve: Stylo ÉpGép Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

PProjekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a STYLO ÉPGÉP Kft.-nél

Támogatás összege: 14 853 550 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Tényleges befejezés dátuma: 2018. július 31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2017-00616

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során a munkakörök átszervezéséhez, a rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás eredményeképpen szervezeti szabályzatok, HR dokumentumok kialakítása és módosítása történt meg. A projekt keretében a javasolt szervezeti, munkaköri és HR fejlesztéshez szükséges IT fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadásra, vezetői és munkavállalói képzésre és műhelymunkákra: céges nyitóértekezletre, mentor program kialakítására és munkahelyi mentor foglalkoztatására, szervezeti struktúra vizsgálatára és fejlesztésére, a munka és a magánélet összeegyeztetését bemutató műhelymunkára, valamint szemléletformáló vezetői és munkavállalói modulra került sor. A változásértékelő értekezlet során pedig az érintett munkavállalókkal és vezetőkkel közös műhelymunkákon keresztül tartották a kiértékelést.

A fejlesztés keretében 3 új munkavállaló került foglalkoztatásra rugalmas munkavégzési formában, valamint 4 munkakörben 9 fő foglalkoztatási formája került átalakításra. Az eddigi havi munkaidő keretes munkarendes foglalkoztatás mind a 9 fő esetében rugalmas munkarendre került átalakításra (flexi time, napi törzsidő + peremidő, távelérés biztosításával). Az átalakítások mindegyikének része a változó helyszínen történő munkavégzés biztosítása táveléréssel, amihez korábban csak részben álltak rendelkezésre a szükséges eszközök, szoftverek. Az átszervezésből származó igények és az eddigi rendelkezésre álló eszközök felmérése alapján a következő beszerzések történtek: egy megfelelő kapacitású szerver beszerzése a távoli elérést biztosító szerver és kliens oldali szoftverekkel együtt, valamint 5 db notebook biztosítása a megfelelő operációs rendszer szoftverekkel, 8 db okostelefon a távoli elérés biztosítására, valamint 1 db multifunkciós szkenner/nyomtató.